Vinduer

Det kan være svært at vurdere om ens gamle vinduer er funktionsdygtige, så en god tommelfingerregel er at sætte en stearinlys foran dit vindue, og hvis det blafrer, er det på tide at udskifte vinduer, da du går glip af en billigere varmeregning.

I nogen situationer er en istandsættelse af vinduer i stedet for nye vinduer nok, men vi anbefaler at få en byggesagkyndig til at tjekke holdbarheden af dine vinduer, han kan også fortælle om det er på tide at få skiftet vinduerne i dit hus.

I nogen tilfælde er det nok at skifte tætningslisten, behandle træværket eller udskifte det gamle glas med nyt og sidst justere vinduet ind så det kan lukkes ordentligt. Det kan nemlig være dyrt at købe helt nye vinduer og hvis de gamle vinduer kan holde nogen år endnu, er der ingen grund til at bruge en formue på nye vinduer.

En vigtig ting er også at undersøge om dine fuger i vinduerne har fået svamp, da vinduer er meget udsat for regn og vind, er der større chance for at der kan komme svamp i fugerne.

Hvorfor skal jeg skifte vinduer?

Hvis du føler at din elregning er steget mere end normalt i år, kan det skyldes dine vinduer. Dine vinduer vil blive slidte med tiden og bliver utætte pga. træet i vinduet. Dårligt isolerede vinduer er noget som kan ses på varmeregningen og kan også mærkes i indeklimaet, da det bliver koldere.

Det kan godt være noget af en bedrift at skifte vinduer ud, men det skal kun gøres en gang hvert 10 år. Ikke nok med du får en billigere elregning så får du også et bedre indeklima. Ydermere kan din ejendomsværdi stige ved hjælp af nye vinduer i huset og så undgår du træk og kulde fra vinduer.

Dug og kondens skaber råd og svamp

Det største problem med vinduer kan være råd og svamp, især når vi taler om trævinduer. Dug og kondens kan forårsage råd og svamp over længere perioder, måden det opstår på er når varm fugtig luft kommer i kontakt med kolde overflader. Grunden er, at kold luft ikke kan indeholde lige så meget vand, som varm luft og når den varme luft med meget fugt bliver kølet ned, afgiver den kolde luft noget af fugten.

Dug opstår på ruder fordi de har en kold overflade, desuden kan du se dug tydeligere på vinduer end du kan på vægge eller døre. Hvis der er mange mennesker samlet i et opvarmet rum, og der er koldt udenfor, dannes der kodens. Desuden ses dug oftest i morgen- og natte timerne, specielt i de kolde måneder.

De forskellige vinduer og hvordan du undgår dug

Der findes forskellige typer vinduer og har hver især deres former for isolation.

Vinduer med 1 lag glas

Hvis du er ejer af vinduer med 1 lag glas, er der stor chance for at der vil opstå dug på dine vinduer, da det enkelte lag glas bliver afkølet af den kolde luft udenfor. I nogen tilfælde hvis der er stor nok forskel i temperaturen, kan duggen løbe ned i bunden af vinduet, og sætte sig i træet og derved opstår der råd eller svamp. Problemet opstår i de kolde måneder hvor der kan være meget koldt udenfor og varmt indendørs. Du kan gøre noget ved problemet, ved at montere et forsatsvindue og sætte nogen tætningslister op. Jo mere tæt vinduet er, jo mindre dug kan der opstå.

Koblede vinduer og forsatsvinduer

Disse vinduer bliver brugt som en slags ekstra vindue, med disse slags vinduer kan der opstå dug mellem ruderne. Dug mellem ruderne kan opstå hvis tætningslisterne ikke er helt tæt, og gør der er mulighed for at varm fugtig luft kan trænge ind mellem glassene og kondensere på indersiden af det yderste lag glas.

Forsatsvinduer og koblede vinduer

På forsatsvinduer og koblede vinduer vil der både kunne opstå dug mellem ruderne og på den inderste rude. Dug mellem ruderne opstår, hvis tætningslisterne ikke slutter helt til, hvilket gør det muligt for varm, fugtig indeluft at trænge ind mellem glassene og kondensere på indersiden af det yderste lag glas.
Hvis du tit oplever dug med denne type vinduer, er det oftest pga. Mangel på ventilation, der er årsag og kan afhjælpes ved at forbedre ventilationen i dit hus.

Termovinduer

Har du dug på ydersiden af vinduet er det et godt tegn, det betyder at dine vinduer virker efter hensigten og er forsynet med energiruder. Har du derimod dug på indersiden af vinduet er det et tegn på høj luftfugtighed og den eneste løsning er at sørge for at lufte ud i boligen.
Derudover kan der opstå dug langs siderne, fordi de har nogen aluminiumslister langs kanterne som danner en kuldebro til det inderste lag glas, der derfor bliver koldere og skaber dug. Dette kan dog undgås ved at købe termovinduer med varm kant. Hvis der opstår dug mellem ruderne skal dit vindue udskiftes da det højst sandsynligt er punkteret.

Energiruder

De nye energiruder holder bedst på varmen. Når der siver mindre varme ud gennem ruderne, falder rudens udvendige temperatur automatisk. Om morgenen, når luften begynder bliver varmere, kan der på tidspunkter opstå det, at rudens temperatur bliver lavere end lufttemperaturen. I denne situation kan den udvendige rudes overfladetemperatur komme under dugpunktet, hvorved dug opstår. Det vil sige dine vinduer er godt isoleret.

Dug på nye vinduer

Du skal være opmærksom på dug, når du har installeret nye vinduer i dit hjem. Da huset er blevet mere tæt, vil du opleve mere dug på ruderne og du skal derfor sørge for at lufte mere ud i hjemmet. Hvis dine nye vinduer har ventilationsmuligheder, er det en god idé, at aktivere ventilationen. Dine gamle vinduer kan have været utætte og derfor sørget for en form for ventilation som har sørget for, at der ikke forekommer dug på dine vinduer. Vi anbefaler du lufter ud 3 gange dagligt hvis dine vinduer ikke har ventilationsmuligheder for at undgå dug.

Billige vinduer er ikke vejen frem

Hvis du skal ud og investere i nye vinduer kan vi ikke anbefale at købe billige vinduer, da vinduer oftest skal skiftes hvert årti, kan det anbefales at købe ordentlige kvalitets vinduer med gode funktioner som f.eks. ventilation, varm kant og termorude. Pris og kvalitet hænger sammen så derfor foreslår vi, at du investere i dine vinduer, da du ikke vil få behov for at udskifte igen før om ihvertfald 10 år, afhængig af hvad du har valgt af løsning til netop dit hus.